Magyar Érdemrend Lovagkeresztje

Március 15-i nemzeti ünnepünk alkalmából a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést kapott dr. Heinerné prof. Dr. Barzó Tímea, a Magyar Orvosi Kamara B.-A.-Z. Megyei Területi Szervezetének ügyvédje, a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, továbbá az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Civilisztikai Tanszékének egyetemi tanára.

A professzor asszony a polgári jog területén végzett több mint két évtizedes, kimagasló színvonalú elméleti és gyakorlati jogászi tevékenysége elismeréseként érdemelte ki a kitüntető címet Áder János köztársasági elnöktől. Kutatási területe a polgári jog, családjog, gyermekvédelem családjogi vetülete, egészségügyi jog, praxisjog, praxisjog átruházás, egészségügyi vállalkozások joga, egészségügyi adatvédelem, titokvédelem. Az elismerést Varga Judit igazságügyi minisztertől vehette át 2022. március 17. napján.