E-ügyintézés

 

MOK Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Szervezete és Etikai Bizottsága

2017. január 1-jén hatályba lépett az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.), valamint az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet
 
A fenti jogszabályok alapján az e-ügyintézésre vonatkozó legfontosabb rendelkezések: 
a) Gazdálkodó szervezetekre és jogi képviselővel eljáró ügyfelekre vonatkozó rendelkezések
Az Eüsztv. alapján 2018. január 1-jétől a Magyar Orvosi Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Szervezete (TESZ), mint elektronikus ügyintézést biztosító szerv a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben köteles biztosítani az ügyek elektronikus úton történő intézését, míg az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezetek illetve a jogi képviselővel eljáró ügyfelek elektronikus ügyintézésre kötelezettek.

b) Természetes személy ügyfelekre vonatkozó rendelkezések
Az Eüsztv. 9. § (3) bekezdése értelmében természetes személy csak törvényben kötelezhető elektronikus ügyintézésre. A vonatkozó szabályozás értelmében a TESZ természetes személyek számára opcionális jelleggel biztosítja az elektronikus ügyintézés lehetőségét. Természetes személyek a mokborsod.hu portál E-ügyintézés menüpontjából elérhető Általános Nyomtatványkitöltő (ANYK) keretrendszerben publikált űrlapokat vehetik igénybe, illetve azon ügytípusok esetén melyekhez nem áll rendelkezésre ANYK keretrendszerben alkalmazható nyomtatvány kérelmeik benyújtásához, igénybe vehetik az Általános célú elektronikus kérelem nyomtatványt – E-papírt.

Ügyek intézése elektronikus úton a Magyar Orvosi Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Szervezete (TESZ), valamint a TESZ Etikai Bizottságának Hivatali kapujára küldött beadvánnyal tehető meg.

Az elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségeink:
1. Tagsági jogviszonnyal kapcsolatban
Hivatali kapu neve: Magyar Orvosi Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Szervezete
Rövid neve: MOKBAZ
KRID száma: 134952934

2. Etikai ügyekkel kapcsolatban
Hivatali kapu neve: Magyar Orvosi Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Szervezete Etikai Bizottsága
Rövid neve: MOKBAZEB
KRID száma: 157459387 

1. Tagsági jogviszonnyal kapcsolatos nyomtatványok

Ügytípus megnevezése Ügytípus rövid leírása Letöltés (PDF) Letöltés (ANYK)
Tagfelvételi eljárás Tagsági jogviszony létesítése hatósági eljárás keretében, Magyarországon történő egészségügyi tevékenység végzése céljából tagfelvételi kérelem MOKBAZ_tag_felvetel
Adatváltozás bejelentése Kamarai tag adatváltozás bejelentése adatváltozás bejelentő MOKBAZ_adatvaltozas
Tagsági igazolvány pótlása Kérelem tagsági igazolvány pótlására kérelem tagsági igazolvány pótlására MOKBAZ_tag_ig_potlas
Tagdíjkedvezmény igénylése Kamarai tag tagdíjkedvezmény igénylése, a jogosultságot igazoló dokumentum másolatok megküldésével nyilatkozat tagdíjkedvezmény igénybevételéhez MOKBAZ_tagdij_kedvezmeny
Tagsági jogviszony szüneteltetése Tagsági jogviszony szüneteltetése a kamarai tag saját kérésére hatósági eljárás keretében, amennyiben a kamarai tag Magyarországon történő egészségügyi tevékenységet bizonyos ideig nem kíván folytatni tagsági jogviszony szüneteltetési kérelem MOKBAZ_jogv_szunet
Tagsági jogviszony helyreállítása szünetelő tag részéről Tagsági jogviszony helyreállítása hatósági eljárás keretében, kamarai tagságát szüneteltető részére, Magyarországon történő egészségügyi tevékenység végzése céljából tagsági jogviszony helyreállítása MOKBAZ_jogv_helyre
Tagsági jogviszony megszüntetése Tagsági jogviszony megszüntetése a tag saját kérésére hatósági eljárás keretében, amennyiben a kamarai tag Magyarországon egészségügyi tevékenységet nem kíván folytatni tagsági jogviszony megszüntetési kérelem MOKBAZ_jogv_megsz

2. Etikai ügyekkel kapcsolatos nyomtatványok

Ügytípus megnevezése Ügytípus rövid leírása Letöltés (PDF) Letöltés (ANYK)
Panaszbejelentés etikai ügyben Etikai eljárás kezdeményezése a MOK Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Szervezete Etikai Bizottság illetékességi területéhez tartozó esetekben MOKBAZEB_etika_panasz MOKBAZEB_etika_panasz
Beadvány etikai ügyben Beadvány etikai ügyekben, kérdésekben a MOK Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Szervezete Etikai Bizottság illetékességi területéhez tartozó esetekben MOKBAZEB_etika_beadvány MOKBAZEB_etika_beadvany
Fellebbezés etikai ügyben Fellebbezés benyújtása I. fokon a MOK Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Szervezete Etikai Bizottság által hozott döntéssel szemben MOKBAZEB_etika_fellebbezés MOKBAZEB_etika_fellebbezes
Keresetlevél benyújtása Etikai Bizottság határozatának bírósági felülvizsgálatára Keresetlevél a Magyar Orvosi Kamara Országos Etikai Bizottság határozatának bírósági felülvizsgálata iránt, a közigazgatási perek szabályai szerint   MOKBAZEB_etika_keresetlevel

Felhívjuk figyelmét, hogy az elektronikus kérelmek benyújtásához ügyfélkapus regisztráció szükséges. Természetes személyek részére az Ügyfélkapu regisztráció folyamatának részletes leírása a Kormányzati Portál internetes oldalán található: https://segitseg.magyarorszag.hu/segitseg/ugyfelkapu/regisztracio

A hatósági eljárásban használatos nyomtatványokat az Általános nyomtatványkitöltő (ÁNYK) programmal lehet kitölteni. ÁNYK programmal kapcsolatos tudnivalók, és a program letöltése: https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/adonyomtatvany.html

Elektronikus ügyeit Területi Szervezetünknél és Etikai Bizottságunknál e-papír szolgáltatás útján is intézheti.
Vonatkozó rendelkezéseit az alábbi felületen adhatja meg: Rendelkezési Nyilvántartás 

 

Tájékoztató az eljárásért fizetendő díj/illeték megfizetésének módjáról elektronikus ügyintézés során

Abban az esetben, ha az elektronikusan indított ügy illetékköteles, az űrlap beadását követően gondoskodnia kell a megfelelő összegű eljárási illeték megfizetése felől. A fizetendő illeték pontos összegét (és a kedvezményezett nevét, bankszámlaszámát) megtalálja az adott űrlapon.
Az illeték megfizetésének módjai:
– illetékbélyeg formájában
– a Magyar Orvosi Kamara illeték beszedési számlájára történő átutalással

Átutalás esetén a bankszámla adatai a következők:
Számlavezető bank: CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve utca 4-14.)
– Belföldről történő utalás esetén: (Devizanem: HUF)
Bankszámla száma: 1070 2019-0201 5103-5140 0006
– Külföldről történő utalás esetén: (Devizanem: HUF)
Nemzetközi bankszámla száma (IBAN): HU35 1070 2019 0201 5103 5140 0006    SWIFT kód: CIBHHUHB
Az átutalás közleményrovatában fel kell tüntetni a kérelmező nevét, nyilvántartási számát, lakcímét.

Az illetékbélyeget vagy az átutalási megbízás másolati példányát a TESZ részére meg kell küldeni.